Výsledok vyhľadávania | Knihovny dominikánských klášterů - společný katalog http://knihovna.op.cz/search/by-authority/30176/rss?root=2&ticket=-8&s=-9&sd=ASC&page=1&lang=SK&pageSize=100 Vyhľadávanie podľa autority: Korporácia = Sacra Congregatio pro Cultu Divino Ordo lectionum missae / Rimskyj misal slověnskym jazykem :