Výsledky vyhledávání | Knihovny dominikánských klášterů - společný katalog http://knihovna.op.cz/search/by-authority/24026/rss?ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: [KLS] = Vita consecrata La consacrazione religiosa : Tasotti, Stefania Nachsynodales apostolisches Schreiben Vita consecrata von Papst Johannes Paul II. an den Episkopat und den Klerus, an die Orden und Kongregationen, an die Gesellschaften des apostolischen Lebens, an die Säkularinstitute und an alle Gläubigen über das geweihte Leben und seine Sendung in Kirche und Welt Jan Pavel II., papež, 1920-2005 Posynodalna adhortacja apostolska "Vita consecrata" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskiego, do instytutów świeckich oraz do wszystkich wiernych o życiu konsekrowanym i jego misji w kościele i w świecie Jan Pavel II., papež, 1920-2005 Apoštolská exhortace Zasvěcený život, kterou po synodu Jan Pavel II. zasílá biskupům a kněžím, řádům a kongregacím, společnostem apoštolského života a všem věřícím o zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě / Jan Pavel II., papež, 1920-2005 Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata del santo padre Giovanni Paolo II all'episcopato et al clero agli ordini e congregazioni religiose alle societa di vita apostolica agli instittuti secolari e a tutti i fedeli circa la vita consecrata e la sua missione nella chiesa e nel mondo / Jan Pavel II., papež, 1920-2005