Skip to main content

Detail autority

Gratz, Lorenz Clemens, 1806-1884
Jiný tvar jména: Gratz, Clemens Lorenz, 1806-1884
Jiný tvar jména: Gratz, Lorenz Klemens, 1806-1884
Jiný tvar jména: Gratz, Laurentius Clemens, 1806-1884
Jiný tvar jména: Gratz, L. C., 1806-1884
Jiný tvar jména: Gratz, Laur. Clem. de, 1806-1884
Citace: DNB, cit. 15. 7. 2016
Citace: Gratz, Lorenz Clemens: Schauplatz der Heiligen Schrift ..., 1858

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě