Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Jan Kassián, asi 360-asi 435

Vazby: Jean Cassien, saint, asi 360-asi 435
Vazby: Joannes Eremita, asi 360-asi 435
Vazby: Cassianus, Joannes, asi 360-asi 435
Vazby: Kassian, Ioann, asi 360-asi 435
Vazby: Cassien, Jean, asi 360-asi 435
Vazby: Cassianus, Johannes, asi 360-asi 435
Vazby: Cassian, John, asi 360-asi 435
Vazby: Cassianus, Jan, asi 360-asi 435
Citace: ANL
Citace: Edita Mendelová: Pojetí ctnosti v díle Jana Kassiána (Salve, Roč. 10, č. 2, 2000)
Citace: LC (Names)
Citace: BNF
Citace: Jeho: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí