Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Hábl, Jan, 1975-

Citation: Hábl, J.: Přehled dějin pedagogiky
Citation: www(Evangelikální teologický seminář)
Citation: www(Církev bratrská - schematismus)
Citation: www(Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK)
Citation: Hábl, J.: Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského