Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-

Vazby: Pospíšil, C. V., 1958-
Vazby: Pospíšil, Václav, 1958 březen 4.-
Citace: Dar Otce i Syna. Matice cyrilometodějská 1999.
Citace: Živý odkaz modernismu (Sborník, spoluautor: V.Pospíšil)
Citace: Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK (překlady dokumentů z italštiny s přihlédnutím k latinské verzi a úvodní studie C.V. Pospíšil). Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2011
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 13. 12. 2012
Citace: Pospíšil, Ctirad Václav: Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010 : tvářnosti české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800-1989 : komentovaná bibliografie 1800-2010. [Brno] : L. Marek, 2011